2017. október 29., vasárnap

76. lecke: Periódusos rendszer elemei cserül!

Hidrogén - Sıkáner (vízképző) [S]
Hélium - Saánać (Nap) [Sa]
Lítium - SRdumoć (kő) [Su]
Berillium - Zobátoć (sápadt/sápadni) [Z]
Bór - Buráķ [B]
Szén - Léfer (éltető) [L]
Nitrogén - Púrás (fullasztó) [P]
Oxigén - Renkáner (légképző) [R]
Fluor - Flónjeć (folyó anyag) [F]
Neon - Nuyor (új) [N]
Nátrium - Sadájer (szódásító) [Sd]
Magnézium - Mágneć (mágnes) [M]
Alumínium - Timoerfru (timföldből való) [T]
Szilícium - Kovásrdumor (kovakő) [K]
Foszfor - Fájnporter (fényhozó) [Fa]
Kén - Langslánjeć (lassú égő) [La]
Klór - Qronsjélur (zöldessárga) [Q]
Argon - Undoóćble (tehetetlen) [U]
Kálium - Æsrer (hamu) [As]
Kálcium - Nısrkáner (mészképző) [Nı]
Szkandinum - Skándinor (skandináv) [Sk]
Titán - Titánor (titán) [Ti]
Vanádium - Ákir (szépség) [A]
Króm - Kolóros (színes) [Ko]
Mangán - Mágná [Ma]
Vas - Slásven (égi fém) [Sl]
Kobalt - Kop [Kp]
Nikkel - Nuyven (új fém) [Nu]
Réz - Sipros (Ciprus-fém) [Si]
Cink - Ķálor (horgany) [Kl]
Gallium - Gállior [G]
Germánium - Deyćor (német) [D]
Arzén - Fánéler (vakmerő) [Fn]
Szelén - Selen [Se]
Bróm - Pös (bűz) [Ps]
Kripton - Férer (rejtő) [Fe]
Rubidium - Bıcor (vörös) [Bı]
Stroncium - Strontár [St]
Ittrium - Ütterber [Ut]
Cirkónium - Sırkonor [Sı]
Nióbium - Nióbon [Ni]
Molibdén - Flonor (olvadék) [Fo]
Technécium - Mástrećes (mesterséges) [Ms]
Ruténium - Ruténor [Ru]
Ródium - Ródior [Ro]
Palládium - Pálládior (vállaló) [Pa]
Ezüst - Ezos [E]
Kadmium - Kolórformor (színváltó) [Kr]
Indium - Indior [I]
Ón - Ráunor (kör) [Ra]
Antimon - Æyinstáner (ellenálló) [Ay]
Tellúr - Tellor [Tl]
Jód - Rosbıc (lila) [Rs]
Xenon - Vémker (vendég) [V]
Cézium - Slábloó (ég kék) [Sb]
Bárium - Bérjor (nehéz) [Be]
Lantán - Lántán [Ln]
Cérium - Serior [Sr]
Prazeodínium - Qrontwáer (zöld ikrek) [Qr]
Neodínium - Nuytwáer (új ikrek) [Ny]
Prométium - Prométeor [Pr]
Szamárium - Sámárior [Sm]
Európium - Európior [Eu]
Gadolínium - Gadolior [Gd]
Terbium - Terbior [Tr]
Diszprózium - Vlusráqor (el mondó) [Vl]
Holmium - Holmior [H]
Erbium - Erbior [Er]
Túlium - Tolior [To]
Itterbium - Itterben [It]
Lutécium - Párisor (párizsi) [Pi]
Hafnium - Kobenhagor (koppenhágai) [Kb]
Tantál - Tántál [Tn]
Volfrám - Fárkskrém (farkashab/krém) [Fr]
Rénium - Reghinor (uralkodó) [Rg]
Ozmium - SRáķor (szag) [So]
Irídium - İridior [İ]
Platina - Küćezos (kicsi ezüst) [Ku]
Arany - Áuror [Au]
Higany - Flónsezos (folyékony ezüst) [Fo]
Tallium - Qronor (zöld) [Qo]
Ólom - Eldven (öreg fém) [El]
Bizmut - Lákolírisor (szivárvány) [Lk]
Polónium - Polónior [Pn]
Asztácium - Unáksoćble (biztosék nélküli/instabil) [Un]
Radon - Nerćior (nyaláb) [Ne]
Francium - Fránsior [Fr]
Rádium - Nerior (sugár) [Nr]
Aktínium - Ćilárior (csillogás) [C]
Tórium - Tórior [Tr]
Protaktínium - Revdior (rövid) [Re]
Urán - Jélurior (sárga) [J]
Neptúnium - Neptunior [Np]
Plutónium - Plutonior [Pl]
Amerícium - Ámérior [Am]
Kűrium - Kürior [Ki]
Berkélium - Frujélurior (átmeneti sárga) [Fj]
Kalifornium - Kálifornior [Kf]
Einsteinium - Onisrdumior [Osr]
Fermium - Fermior [Fm]
Mendelévium - Mendjelior [Me]
Nobélium - Nobelior [No]
Laurencium - Lásloior [Ls]
Radzerfordium - Rádserforior [Rf]
Dubnium - Dubnior [Du]
Sziborgium - Tõákhukı (tengerhegy) [Th]
Borium - Bórior [Bi]
Hasszium - Pagmior [Pg]
Meitnerium - Darmior [Dr]
Darmstadtium - Darmsydior [Ds]
Röntgenium - Eksior (X-ray) [Ex]
Kopernícium - Kopernior [Ke]
Nihonium - Saánhonior (Nap otthon) [Sh]
Flevorium - Flávior [Fv]
Moszkovium - Lundior [Ld]
Livermorium - Zíor (hat) [Zi]
Tennesszin - Tenesior [Ts]
Oganesszon - Oganesior [Og]
Ununennium - Oninerior [On]
Unbinilium - Onitwáerior [Ot]
Unbiunium - Onitwáeor [Ota]

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése