2018. július 19., csütörtök

Közel jövőben...

Sziasztok!

Tudom, nagyon rég nem raktam ki bejegyzést, mert a cser nyelv megváltozott, olyannyira, hogy itt már több teendőm nincs, mint törölni az eddigi leckéket és frissítenem őket.
Remélem, megértitek és türelmesen vártok.

2017. október 29., vasárnap

76. lecke: Periódusos rendszer elemei cserül!

Hidrogén - Sıkáner (vízképző) [S]
Hélium - Saánać (Nap) [Sa]
Lítium - SRdumoć (kő) [Su]
Berillium - Zobátoć (sápadt/sápadni) [Z]
Bór - Buráķ [B]
Szén - Léfer (éltető) [L]
Nitrogén - Púrás (fullasztó) [P]
Oxigén - Renkáner (légképző) [R]
Fluor - Flónjeć (folyó anyag) [F]
Neon - Nuyor (új) [N]
Nátrium - Sadájer (szódásító) [Sd]
Magnézium - Mágneć (mágnes) [M]
Alumínium - Timoerfru (timföldből való) [T]
Szilícium - Kovásrdumor (kovakő) [K]
Foszfor - Fájnporter (fényhozó) [Fa]
Kén - Langslánjeć (lassú égő) [La]
Klór - Qronsjélur (zöldessárga) [Q]
Argon - Undoóćble (tehetetlen) [U]
Kálium - Æsrer (hamu) [As]
Kálcium - Nısrkáner (mészképző) [Nı]
Szkandinum - Skándinor (skandináv) [Sk]
Titán - Titánor (titán) [Ti]
Vanádium - Ákir (szépség) [A]
Króm - Kolóros (színes) [Ko]
Mangán - Mágná [Ma]
Vas - Slásven (égi fém) [Sl]
Kobalt - Kop [Kp]
Nikkel - Nuyven (új fém) [Nu]
Réz - Sipros (Ciprus-fém) [Si]
Cink - Ķálor (horgany) [Kl]
Gallium - Gállior [G]
Germánium - Deyćor (német) [D]
Arzén - Fánéler (vakmerő) [Fn]
Szelén - Selen [Se]
Bróm - Pös (bűz) [Ps]
Kripton - Férer (rejtő) [Fe]
Rubidium - Bıcor (vörös) [Bı]
Stroncium - Strontár [St]
Ittrium - Ütterber [Ut]
Cirkónium - Sırkonor [Sı]
Nióbium - Nióbon [Ni]
Molibdén - Flonor (olvadék) [Fo]
Technécium - Mástrećes (mesterséges) [Ms]
Ruténium - Ruténor [Ru]
Ródium - Ródior [Ro]
Palládium - Pálládior (vállaló) [Pa]
Ezüst - Ezos [E]
Kadmium - Kolórformor (színváltó) [Kr]
Indium - Indior [I]
Ón - Ráunor (kör) [Ra]
Antimon - Æyinstáner (ellenálló) [Ay]
Tellúr - Tellor [Tl]
Jód - Rosbıc (lila) [Rs]
Xenon - Vémker (vendég) [V]
Cézium - Slábloó (ég kék) [Sb]
Bárium - Bérjor (nehéz) [Be]
Lantán - Lántán [Ln]
Cérium - Serior [Sr]
Prazeodínium - Qrontwáer (zöld ikrek) [Qr]
Neodínium - Nuytwáer (új ikrek) [Ny]
Prométium - Prométeor [Pr]
Szamárium - Sámárior [Sm]
Európium - Európior [Eu]
Gadolínium - Gadolior [Gd]
Terbium - Terbior [Tr]
Diszprózium - Vlusráqor (el mondó) [Vl]
Holmium - Holmior [H]
Erbium - Erbior [Er]
Túlium - Tolior [To]
Itterbium - Itterben [It]
Lutécium - Párisor (párizsi) [Pi]
Hafnium - Kobenhagor (koppenhágai) [Kb]
Tantál - Tántál [Tn]
Volfrám - Fárkskrém (farkashab/krém) [Fr]
Rénium - Reghinor (uralkodó) [Rg]
Ozmium - SRáķor (szag) [So]
Irídium - İridior [İ]
Platina - Küćezos (kicsi ezüst) [Ku]
Arany - Áuror [Au]
Higany - Flónsezos (folyékony ezüst) [Fo]
Tallium - Qronor (zöld) [Qo]
Ólom - Eldven (öreg fém) [El]
Bizmut - Lákolírisor (szivárvány) [Lk]
Polónium - Polónior [Pn]
Asztácium - Unáksoćble (biztosék nélküli/instabil) [Un]
Radon - Nerćior (nyaláb) [Ne]
Francium - Fránsior [Fr]
Rádium - Nerior (sugár) [Nr]
Aktínium - Ćilárior (csillogás) [C]
Tórium - Tórior [Tr]
Protaktínium - Revdior (rövid) [Re]
Urán - Jélurior (sárga) [J]
Neptúnium - Neptunior [Np]
Plutónium - Plutonior [Pl]
Amerícium - Ámérior [Am]
Kűrium - Kürior [Ki]
Berkélium - Frujélurior (átmeneti sárga) [Fj]
Kalifornium - Kálifornior [Kf]
Einsteinium - Onisrdumior [Osr]
Fermium - Fermior [Fm]
Mendelévium - Mendjelior [Me]
Nobélium - Nobelior [No]
Laurencium - Lásloior [Ls]
Radzerfordium - Rádserforior [Rf]
Dubnium - Dubnior [Du]
Sziborgium - Tõákhukı (tengerhegy) [Th]
Borium - Bórior [Bi]
Hasszium - Pagmior [Pg]
Meitnerium - Darmior [Dr]
Darmstadtium - Darmsydior [Ds]
Röntgenium - Eksior (X-ray) [Ex]
Kopernícium - Kopernior [Ke]
Nihonium - Saánhonior (Nap otthon) [Sh]
Flevorium - Flávior [Fv]
Moszkovium - Lundior [Ld]
Livermorium - Zíor (hat) [Zi]
Tennesszin - Tenesior [Ts]
Oganesszon - Oganesior [Og]
Ununennium - Oninerior [On]
Unbinilium - Onitwáerior [Ot]
Unbiunium - Onitwáeor [Ota]

2017. október 10., kedd

75. lecke: Olvasmány 8

Cá bigbáķoljeć

Vlujert cá Séptémbre, Októbre eh Novémbre. Tiywid cuteder cá báķoljeć, foķodoć cáyyi. Má nééd eh má not nééd skitoó, thiy nu nééd vlutomi. Áut nééd ákdáći cá hælbesećestoó éjet tínz eh ippúzoć táj cámá lenet. Báķoljeisr; torluij uff cá áutsáećez, nuzij áut cá vököćez; bugķorájeisr áut eh undasrbleisr. Tézij réntin cá éstmáqtcém; éstzulcém eh cá éstcém. Cémsion toó onféren oni bigbáķoljeć; ágsé poleć gıl eh rıkáréntjeć.

Feladat: 

- Miről szólhat a szöveg?
- Írjál ki ismerős szavakat!

2017. szeptember 18., hétfő

2017. szeptember 2., szombat

74. lecke: Szókincstár 5

Sziasztok, üdvözlöm minden kedves olvasómat! Az elmúlt három hónapban a blog aktivitása nagyon alacsony volt, s elmondom miért. Apám beteg lett, anyám éppen felépülőben volt így, nekem kellett az összes házi munkát el végeznem. Sajnos kevés idő jutott arra, hogy bármit is kitegyek és ráadásul még kémiára is tanuljak, ugyanis pótvizsgáztam kellett belőle.

DE MOST! Itt vagyok újult erővel, szeptembertől, remélhetőleg havonta legalább három bejegyzést tudok majd közzétenni nektek. A mostani szókincs szólhatna az iskoláról, de úgy döntöttem, valami más lesz...

Szókincs:

Esr - Ősz
Trælæfe - Falevél
Wínt - Szél
Fyók - Köd
Fórs - Hideg
Esik az eső. - Fæl cá fáel.
Fúj a szél. - Vyúr cá wínt.
Megfáztam. - Nánjete.
Lázas lettem. - Hiís éjete. (éj'te)
Köhögök. - Kıhije.
Folyik az orrom. - Flónoć é cá nósye.
Begyulladt a torkom, mert nem viseltem sálat. - Infájnjet cá hálye, epy not vüvet nákbégreveć.

Mindenkinek ki iskolába jár kívánok sok sikereket és a többieknek sok szerencsét! Bárá!


2017. augusztus 11., péntek

Szótár!!

Sziasztok mindenkinek, remélem, hogy az idei a legjobb nyaratok! Azért jöttem fel ma a világháló egyik fonalára, hogy közöljek veletek egy hírt! Bár nagyon hosszadalmas és sokszor unalmas, de mégis fantasztikus folyamatba kezdtem!

Elkezdtem írni a CSER SZÓTÁRAT! 

Majd ezt közzéteszem itt, a blogon is! Kívánjatok szerencsét, mert szükség lesz rá!!

2017. július 4., kedd

73. lecke: Szókincstár 4.

Söwid, võáltáte eh práon stáne, hæ nıkmær sö'd bombjesr! Hjobe, gued béj (telik) cá yázes vákásiónnu. Práon stánu?

Mezei állatok:
Nisés ķáyaz

Egér - Öķil
Patkány - Lód
Nyest - Nélbı
Túzok - Bædág (vad tyúk)

Erdei állatok:
Jétes ķáyaz

Róka - Bokó
Sün - Köķ
Harkály - Trægafáć (fakopács)
Őz - Ögü

2017. május 22., hétfő

72. lecke: Igeragozás - ismétlés

Bárá cáypárnyez ælwhes cá wíláfru! Nuyon düsu cá vérbz ráķjećyi.

Három csoportba oszthatók az igék. A szabályos ragozásúak, a tőhangváltósok és a vegyes ragozásúak. Idegen kifejezésekkel pedig pozitív ragozásúak, negatív ragozásúak és a pogatív ragozásúak. De előtte az igei személyragok:

-e (E/1.); -á (E/2.); -i (T/1.); -u (T/2.); -é (T/3.)

Szabályos igeragozás:

Akkor szabályos vagy pozitív ragozású az ige, ha maga a szótöve mássalhangzóra végződik.
Pl.: seret. Ezt az alanyi személyragokkal látjuk el e,á,i,u,é. Maga a szótő változatlan.

Tőhangváltás: 

Ebben az esetben maga az ige végén levő magánhangzó "hajlik" el az alanyi személyragok egyikébe.
Pl.: twová. Így változik az alakja: twove, twovi, twovu, twové. Maga a szótő változik meg.

Vegyes igeragozás:

Húha, itt aztán baj van. Ugyanis itt szerepelnek azon igék, melyeket lehetne szabályosan és tőhangváltással is ragozni. Másnéven ezek a pogatív ragozású igék.
Pl.: flo. Lehetne szabályosan floe,floá,floi,flou,floé, de lehetne akár tőhangváltással is fle,flá,fli,flu,flé.

Szerencsére van egy támasz ami segít ebben. Ha az ige magánhangzóra végződik, és az a magánhangzó mély, akkor többnyire szabályos ragozásúak az igék. Ha magas magánhangzóra végződnek és előtte 2 mássalhangzó van, akkor tőhangváltósak.
Pl.: tvi. Így néz ki tve,tvá,tvu,tvé, de ki nézhetne így is tvie, tviá, tviu, tvié.

Vegyünk néhány példát:  
Milyen ragozásúak a következő igék?

a, Préfl - Préfle, préflá, préfli, préflu, préflé. (játszik vmit/vmivel/vkivel)
b, Ákisne - Ákisná, ákisni, ákisnu, ákisné. (hisz vmiben/vkiben)
c, Mös - Möse, mösá, mösi, mösu, mösé. (néz vmit/vkit)
d, Inqra - Inqre, inqrá, inqri, inqru, inqré. (bátorít vkit)
e, Sento - Sente, sentá, senti, sentu, senté. (őriz vmit/vkit)

Káste, hæ düsu cá Ćer lánmá, mæ cejt thiy eytoó.


2017. március 2., csütörtök

69. lecke: Fogalmak melyek nálam mást jelentenek!

Ezt, azért csinálom, hogy megértsétek azt, mivel én sokkal különbözőbb vagyok az átlagnál, leírtam pár fogalmat, mely nálam mást jelent!

 Jégtükör: az az ónoseső, ami cserül æyskáftis.

Néphagyományok összességébe vetett megértés: ez a kultúrális intelligencia, ami cserül nációereditás elteć.

Újév: március 1-jén tartom meg az új évet a természethez igazodva.

Globalizáció: elsősorban, nem a világon elterjedt gazdasági termelést takarja, hanem a különböző kultúrák, országok önkéntes vagy erőszakkal történő egyesítését ami cserül wíláonisjeć.

Húsvét: ezen ünnepen ételeket osztunk meg a másikkal, mert ennek előzménye, hogy március 12-e és április 12-e között nem szabad sokat enni, ezzel kifejezve a szegényebb rétegek felé közölt részvétünket, tehát csak 3x1 nap eszünk. Viszont április 12-én a családok kiülnek a folyó partokra és piknikeznek. Cserül ez az ünnep a Sonkotá.

Iskola: egy olyan intézmény, mely segítséget nyújt a gyerekek számára az életben való boldogulásra. Megtanítanak írni, olvasni, számolni majd főzni, szerelni, fúrni-faragni és kultúrális alapismereteket biztosít tanulói számára. Cserül ez a sqolá.

Köszönöm szépen, remélem segítettem abban, hogy jobban megismerjetek, és megértsetek. Sosáen!

2016. november 13., vasárnap

Novémbre 16. SRáqáj Ćeron!

Gued évé aelmí! Novémbre cácvezíson, ga'e sráqe ćeron, epy thiyon tág, finv ćérwid vlumoć it srárte máqt cá ćer lánmá! Kerle aeltín hae not é aenkrí ev not sráqe mádjáron. Ev káni, sráqij ćeron un toó!
Cá impresiónz cá haentnuin é.

Mádjáron:

Jó estét mindenkinek! November 16-án cserül fogok beszélni (egész nap) mert ezen napon, öt évvel ezelőtt kezdtem el csinálni a cser nyelvet. Kérek mindenkit hogy ne legyetek mérgesek ha nem magyarul szólalok meg. Ha tehetitek, beszéljetek ti is cserül! A lehetőségek a kezetekben van.

Káste cá sáećnu! Bárá!

2016. október 14., péntek

63. lecke: Cser hangtan (IPA)

Fonetikai ábécé:    
Magánhangzók:                                      Mássalhangzók:

Aa - [ɑ]                                                   Bb - [b]                          Rr - [r] vagy [ɾ]
Áá - [a]                                                   Cc - [ts]                          Ss - [s]
Ææ - [ɑː] vagy [ɛ]                                 Ćć - []                           SRsr - [ʃ]
Ee - [ɛ]                                                   Dd - [d]                           Tt - [t]
Éé - [e]                                                   Ff - [f]                             Vv - [v]
İi - [i]                                                     Gg - [ɡ]                           Ww - [v]
Íí - []                                                    Hh - [h]                           Yy - [j]
Iı - [ɨ]                                                     Jj - [j]                               Zz - [z]
Oo - [o]                                                 Kk - [k]
Óó - []                                                Ķķ - [χ]
Öö - [ø]                                                 Ll - [l]
Uu - [u]                                                 Mm - [m]
Úú - []                                                Nn - [n]
Üü - [y]                                                 Pp - [p]

Mellékhangok:

ã - [ȃ] - Csakis más magánhangzóval állhat.
õ - [ȏ] - Csakis más magánhangzóval állhat.
sn - [ʃɲ]
th - [th]

Hallgassátok meg a linkek tartalmát. Köszönöm. Bárá!

2016. július 19., kedd

Élő nyelvleckék!!!

Bárá! Nagyon fontos hírem van a számotokra! A Youtube-on, ezen a csatornán elindítottam a nyelv oktatását. Ha szeretnétek élőben hallgatni, akkor iratkozzatok fel és tanuljatok, az élő adás alatt tehettek megjegyzéseket, de csak szalonképeseket. Itt a csatorna linkje: https://www.youtube.com/channel/UCKtomVd509hyDvaEBRHTk7g

Élő adások időpontjai:
-Július 20. 15:00
-Július 21. 15:00
-Július 22. 15:00
-Július 25. 15:00
-Július 26. 16:00
-Július 27. 16:00
-Július 28. 16:00
-Július 29. 15:00

A többit idővel megtudjátok. Bárá, éj oni ákásná tágnu!

2016. január 25., hétfő

A cser nyelv besorolása!

Hásliķ aelmí! Van egy nagyon jó hírem! Sikerült a cser nyelvet besorolni egy nyelvcsaládba!

Kárpát - nyelvcsalád
 |
Nyugati nyelvek
 |
Cser nyelv

A magyar nyelvet pedig ide soroltam be:

Kárpát - nyelvcsalád
 |
Keleti nyelvek
|
Magyar nyelv

A csángó nyelvet:

Kárpát - nyelvcsalád
|
Keleti nyelvek
|
Csángó nyelv

És a drávai "cser" nyelvet:

Kárpát - nyelvcsalád
 |
Nyugati nyelvek
|
Drávai nyelv

Úgy tervezem hogy a cser nyelvnek lesz egy rokon nyelve és ez a drávai nyelv.

2016. január 2., szombat

Facebook oldal!

A cser nyelv hivatalos Facebook oldala. Link: https://www.facebook.com/Cser-nyelv-1664803117108614/

2015. november 12., csütörtök

Közeledik!

Hamarosan itt van a cser nyelv napja november 16-án! Miért pont ekkor? Mert november közepén találtam ki a nyelvet. Ez alkalomból a cser nyelv napján csakis cserül és sehogy máshogy nem fogok beszélni! Szeretném kérni tanáraim figyelmét hogy ezt tartsák tiszteletben és ne üvöltsék azt hogy beszélj már érthetően!!!!

Köszönöm a figyelmet!

2015. október 18., vasárnap

Olvasmány: Az első cser szövegek 2.rész!

Caloiry (kálöri) = Szín; színes,
Withor (vájtor) = Fehér,
Blachy (blaky) = Fekete,
Raed (ríd) = Vörös; piros,
Jelovi (jiló) = Sárga,
Orenjelovi (oránjiló) = Narancssárga,
Graony (grán) = Zöld,
Bloo (blá) = Kék,
Borwy (bronyi) = Barna,
Rospinky (rozpánk) = Rózsaszín,
Porpuler (párpöl) = Lila,
Gāyi (géj) = Szürke,
Guld (gáld) = Arany,
Silvyre (szájvör) = Ezüst,
Flovira (flávira) = Virág,
Sobjietc (szobjekt) = Tantárgy,
Matechmatik (mátekmát) = Matematika,
Litrute (litrut) = Irodalom,
Graemar (gramer) = Nyelvtan,
Hysteri (histeri) = Történelem,
Anglichs (anglik) = Angol nyelv,
Gearman (german) = Német nyelv,
Biologcy (biologk) = Biológia,
Psyses (psziesz) = Fizika,
Chemystre (csemisztri) = Kémia,
Oreny (orini) = Narancs,
Pyar (piá) = Körte,
Garp (gaf) = Szőlő,
Benan (binen) = Banán,

Személyes névmások: 

Ey i (ejn í) = Én vagyok,
Uny ā (uni á) = Te vagy,
Tiu e (ti é) = Ő van (nő v. férfi),
Tiy e (tij é) = Ő van (tárgy),
Ski ā (szki á) = Mi vagyunk,
Piks ā (piksz á) = Ti vagytok,
Pilk ā (pilk á) = Ők vannak.

Leāmen (lámen) = Érez; érzés,
Povder (póver) = Erő,
Pulse (pelsz) = Olyan,
Kelfa (kelf) = Végzet,
Barest (bereszt) = Csillogó,
Poskur (puszkor) = Összeköt,
Thie (thi) = Vele,
Tenel (tenel) = Lehet,
Trully (truli) = Igazán,
Lir (ler) = Rohanás,
Weave (vev) = Hullám,
Dony (dán) = Száguld,
Nuov (no) = Most,
Ken (kán) = Tud vlmit csinálni.

Olvasmány: Legelső cser szövegek 1.rész!

Legeslegelső cser ábécé:

Aa Āā Bb Cc Dd Ee Éé Ff Gg Hh Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Oo Óó Öö Őő Pp Qq Rr Ss Tt Uu Úú Üü Űű Vv Ww Xx Yy Zz

Összesen 35 betű

Régi szavak:

Āphel (áppel) = Alma,
Ag (aeg) = Ág,
Āgj (áh) = Ágy,
Wat (vat) = Áram,
Baba (bebe) = Csecsemő,
Pines (pínsz) = Bábú,
Peacy (peht) = Barack,
Pouty (pot) = Bár,
Spakye (szpák) = Beszél; beszéd,
Femilia (famil) = Család,
Gagey (gégi) = Csiga,
Cimbal (kimbol) = Cimbalom,
Lang (leng) = Láng,
Bouts (boucs) = Csizma,
Plett (platt) = Cserép,
Strypid (sztrájpi) = Csíkos,
Klangh (klánh) = Csörög,
Swelygh (szvelig) = Dagad,
Floouth (flouk) = Dagály,
Beunk (bánkh) = Bank,
Bauh (bauk) = Könyv,
Warkbauh (virhbouk) = Munkafüzet,
Televizon (televiszon) = TV
Limanody (lájmonid) = Limonádé,
Dugh (dág) = Kutya
Kaet (kaet) = Macska,
Reany (reni) = Eső
Nighy (nájh) = Éjszaka,
Hanchy (henkih) = Zsebkendő,
Yeh (jeh) = Igen,
Vator (vater) = Víz,
Harbs (herbz) = Ősz,
Frāngl (fráng) = Tavasz,
Wānter (fántör) = Tél,
Siamer (szimör) = Nyár,
Ony (oni) = Egy,
Niky (nájsz) = Kettő,
Thyr (tráj) = Három,
Phony (fon) = Négy,
Phiny (fín) = Öt,
Kifiti (kájfiti) = Hat,
Fhifan (fivöon) = Hét,
Eijth (ájt) = Nyolc,
Kainy (kájn) = Kilenc,
Teten (gyétyen) = Tíz,
Camen (kámön) = Szám,
Baut (bet) = Darab,
Streangy (sztráng) = Erős,
Veak (vék) = Gyenge,
Ling (leng) = Hosszú,
Sorty (sörti) = Rövid,
Dujh (déj) = Fáj,
Thi (táj) = a (névelő),
Tha (tij) = az (névelő)
Phe (pe) = egy (névelő)
Ind (ájnd) = és
Wine (vájn) = Milyen,
Win dugh (vin dáh) = Mi az,
In (ájn) = Ez.

Ezek voltak az első dolgok melyeket létrehoztam! Sosáen!


MA MEGLEPETÉS!

Nagyon fontos dokumentumot találtam ma meg! Nem fogjátok elhinni!

2015. október 2., péntek

44. lecke: Baráti levélírás

Bárá aelwhos! Most megtanuljuk hogyan kell levelet írni a barátainknak, ismerőseinknek!

1. Bal oldalra a megszólítás!
Pl.: Bárá..........., Hálo........., Háslih.........
Megszólítás után nem pontot rakunk hanem egy felkiáltó jelet!

2. Maga az üzenet!
Pl.: Hae uni á? Ey not sáet uni oni lán cáy. Ey hav't mae qérz!

3. Utóirat
Pl.: Ey hjob ski kán sáe skisín!

4. Elköszönés!
Pl.: Bárá..., Báy-báy..., Wid láv..., Sáe uni sonrá....

Fontos tudnivalók:
-Ha nem tudjuk hogy fiú vagy lány akkor a megszólításnál az Uni' névmást kell használni aposztróffal.
Pl.: Bárá Uni'!
-Az utóirat maximum 2 mondat lehet ha szeretnénk hogy szép külalakja legyen a levelünknek.

Házi Feladat!

Írjatok egy 8 mondatos levelet a barátaitoknak amikor elmesélitek, milyen volt a nyaralás.
Ha kell segítség jelezzétek, írjatok megjegyzést!

Sosáen!

2015. szeptember 1., kedd

Helló megint!

Visszatértem és készen állok arra hogy folytassam a nyelvi blogot! Nemrég egy rettenetes esemény
rázta meg az életemet amit nem lehet visszavonni, akárhogy is szeretnénk, de nem csak velem történt
meg így nyugodtabb vagyok.

Tanagyagok:

Szeptember: Ismétlés
Október: Bemutatkozás (Hivatalos és baráti), Levélírás
November: Ügyintézés a postán, Hallottak napi szokások
December: Vásárlás a plázában, Karácsony, Szilveszter
Január: Újév, Kaland a havasokon
Február: Bankban intézendő ügyek, Téli Olimpia
Március: Kertészkedés, Időjárás jelentés, Húsvét
Április: Bolondok Napja, A Föld Napja
Május: Anyák Napja, Család- és Gyermekek Napja
Június: Születésnapi buli szervezése, Ismétlés.

Körülbelül ezeken az anyagokon fogunk végigmenni. Úgy tűnik nyelvtani anyagokat már nem nagyon fognak megtanulni de még lesz egy pár darab. Teljes mértékben megértem hogyha valaki(k) nem nézi(k) tovább mert csak olvasni való szöveg és csak szavak tanulása és már neki(k) unalmas.
Remélem, még több nézőt láthatok szívesebben!

Heti Rend:
Mostantól sajnos csak ezen időpontokon tudok "tanítani":

- Péntek
- Szombat

A legtöbb időmet tanulásnak szentelem majd hogy jobb legyek abból a b****,k**** matematikából. (Utálok tanulni főként a matekot!)

Ennyi amit megakartam veletek osztani!

                                                                                                                            Sosáen!


2015. augusztus 1., szombat

Az első szöveg cserül!!

Sārēnes! x2

Ejn ī lāmen tīj pōver ōsān,
Puskor ejn ī thi māns pert ī,
Sārēnes ondervāter missön,
Tenel truli lāmen táj sīin.
Ájn pe ler ö vonder,
Ejn ī kān flu,
Swam māns onder.

Ejn ī lāmen tīj vev transformāciō,
Ejn ī strāng dān blō,
Sārēnes uni ā insporēsön,
Ejn ī pōver sīin insidō.
No táj Infiniti ōsān!
Ráun ejn ī,
Pels pe māgik pōver.

2015. július 28., kedd

Új hangokkal bővül a nyelv!

Helló! Úgy döntöttem hogy még berakok pár betűt az ábécébe, de ezek nem lesznek gyakran alkalmazva.

Ȧȧ - Rövid magyar a.
Åå - Rövid magyar á.
Ėė - Rövid magyar e.
Ëë - Rövid magyar é.
I̩ı - Rövid török ı.
Ķķ - Héber kh.

Aa Áá Ȧȧ Åå Ææ Bb Cc Ćć Dd Ee Éé Ėė Ëë Ff Gg Hh Ii Íí I̩ı Jj Kk Ķķ Ll Mm Nn Oo Óó Pp Rr Ss SRsr Tt Uu Úú Vv Ww Yy Zz.

A Qq betű kikerült az ábécéből!
Így összesen 38 betűt tartalmaz az ábécé.
Magánhangzók száma: 16
Mássalhangzók száma: 22

2015. június 9., kedd

40. lecke: Az elválasztás!

Gued Évé!

Az utolsó nyelvtani lecke mielőtt tartanék egy hónapos szünetet. Ez pedig az elválasztás!
Rengeteg embernek nehézséget tud okozni pedig ha jól van szabályozva meg lehet érteni és tanulni!
Lássuk csak.

Az angol nyelvben minimum öt elválasztási szabály érvényesül.
A németben és a magyar nyelvben csak kettő!
Az italikus nyelvekben is általában négy, öt vagy akár hat szabály is létezik.
A szláv nyelvekben viszont nem nagyon alkalmazzák ezt a lehetőséget.

A cser nyelvben történő elválasztás:

1. Egyértelmű hogy az egy szótagú szavakat nem választjuk el!
2. Az elválasztás mint a magyar és a német nyelvben!
3. Ha összetett szó, akkor elválaszthatjuk a két értelmes szót vagy felbonthatjuk a második szabály segítségével.

Példa: 

1. Gae - nincs elválasztás!
Kom - nincs elválasztás!

2.  Átre: Át-re
AEnkri: AEn-kri
Lengre: Len-gre
Práctéq: Prác-téq
Ánimál: Á-ni-mál
Páláćintá: Pá-lá-ćin-tá

3.  Áysrfael: Áysr-fael
Alvatág: Alva-tág vagy Al-va-tág
Cácveoni: Cácve-oni vagy Các-ve-o-ni
Qoltafáel: Qolta-fáel vagy Qol-ta-fáel

Dánké toó tomsrá thiy lécé tu! Ey hjob ski gae sáe cuted! Báy!

2015. június 1., hétfő

38. lecke: Lakcím és telefonszám

Gued Évé!
Az előző leckében megtanultátok a dátum helyes használatát a cser nyelvben. Akkor most, következzék a lakcím és a telefonszám megadása.

Telefonszám:

Pl.: 06 40 268 1144. A magyarban így olvassuk ki: nulla hat, negyven, kettőszáz-hatvannyolc, ezer száz-negyvennégy.
A németben és az angolban csak elmondjuk a számokat. Zero, six, four, zero, two, six, eight, one, one (double one), four, four (double four).

A cser nyelvben a következő van:

06 40 268 1144 = null-zí, fyorve, twáe-zí-aekh, cácveoni-fyorvefyor. (nulla-hat, negyven, kettő-hat-nyolc, tizenegy-negyvennégy)

Lakcím:

Pl.: 2468 Dávidá, Természet utca 8.
Twáevefyor-zíveaekh Dávidá, Nátur strét aekh.


Először az irányítószám, majd a város; utca; házszám.
A germán és szláv nyelvekben nem ez a formátum a megszokott.

Köszönöm a figyelmüket! Gued Naeyt!

2015. április 28., kedd

Az első cser ábécé

Aa Āā Bb Cc Dd Ee Ēē Ff Gg Hh Ii Īī Jj Kk Ll Mm Nn Oo Ōō Pp Qq Rr Ss Tt Uu Ūū Vv Ww Xx Yy Zz.

Hangértékük megfelel a magyaréval.

Āā - Áá
Ēē - Éé
Īī - Íí
Ōō - Óó
Ūū - Úú.

Ez volt a legelső cser ábécé amivel írtam.

Példák:
Lāmen - Lámen
Aplā - Aeplé
Ōsān - Ósán
Mātemātiqē - Mátqe

2015. január 23., péntek

Hírvelő! 2014 tél. 22.szám Cser nyelv!

Erről az újságról beszéltem még régebben. Itt egy kép:


Itt elolvashatjátok a nyelvem rövid jellemzését és egy kis hátteret rólam.

2014. december 13., szombat

Helló!

Sziasztok!

A nevem Cser Dávid, Kiskunlacházán élek és nemrég műtöttek. De mindezt majd megtekinthetik a
Hírvelő című kórházi gyerekek által készített negyedévente megjelenő  magazinban ahol a beteg
gyerekek adnak riportot, mesét és rajzokat készítenek benne.
Hogy miért vagyok itt? A nyelvem miatt (nem a szájbéli).

Ezen az oldalon, mindent megtanulhattok majd a nyelvemről! Sok sikert hozzá!